Μεγάλη ήταν η συμμετοχή των μαθητών  στις διαδικτυακές συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+  "Schools for a Green Future " σε τρεις χώρες με τους εταίρους μας από σχολεία της Γερμανίας, της Ισπανίας, της Κύπρου, της Ιταλίας,  και της Ισλανδίας.

 α. Στην Κύπρο στις 8,9 και 10 Μαρτίου 2022 μαθητές και εκπαιδευτικοί παρουσίασαν εργασίες για το αποτύπωμα της διατροφής μας στο περιβάλλον και ομάδα μαθητών δημιούργησε φυλλάδιο με διατροφικές προτάσεις προκειμένου να προστατευτεί η υγεία μας και το περιβάλλον.

β. Στην Ισλανδία στις 29, 30 και 31 Μαρτίου 2022  παρουσιάσαμε τις μορφές ενέργειας που χρησιμοποιεί η χώρα μας και το πρόγραμμά της για την επέκταση  της χρήσης εναλλακτικών μορφών ενέργειας.

γ. Στην Ιταλία στις 26, 27 και 28 Απριλιου 2022 το θέμα μας ήταν η διαχείριση των

σκουπιδιών - κομποστοποίηση και ανακύκλωση.

Οι μαθητές οργανώθηκαν σε τρεις ομάδες και παρουσίασαν εργασίες για το σύστημα διαχείρισης σκουπιδιών της χώρας μας,  για το πρόγραμμα κομποστοποίησης που έχει ξεκινήσει ο δήμος Πετρούπολης και για την αναγκαιότητα της ανακύκλωσης στην πόλη μας στο σχολείο και στο σπίτι μας.

ENERGY SITUATION In Greece

ERASMUS ENERGY CONSUMPTION

How to reduce waste

Our foodprint

Questionnaire about the Climate change

Waste management