Το σχολείο μας συμμετείχε στην ημερίδα διάχυσης που διοργάνωσε  η ΔΔΕ Γ΄ Αθήνας στο πλαίσιο των εκδηλώσεων ERASMUS DAY των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων των Σχολείων αρμοδιότητάς της στις 14 Οκτωβρίου 2022. Στην ημερίδα αυτή, το σχολείο μας είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις δράσεις και τα αποτελέσματα του προγράμματος.

Εκδήλωση Erasmus Day

Η παρουσίαση του προγράμματος Erasmus+ με τίτλο “Schools for a Green Future”