Πατήστε  Επανάληψη στις Συναρτήσεις  για να δείτε σχετικές ασκήσεις για το αντίστοιχο κεφάλαιο της άλγεβρας της Α΄λυκείου.